Dziękujemy za wsparcie

PARP Logo

Kapsuła terapeutyczna S-POKÓJ

Kapsuła relaksacyjno-terapeutyczna S-POKÓJ to narzędzie, które jest połączeniem dźwiękoszczelnej przestrzeni z wygodnym, ergonomicznym fotelem oraz narzędziami terapeutycznymi. Rozwiązanie jest wyposażone w lampy do foto- oraz muzykoterapii. Obie formy mają za zadanie odprężenie użytkownika bez znudzenia i konieczności bezczynnego siedzenia.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do dużych firm, które korzystają ze stref coworkingowych, lotnisk oraz miejsc skupienia znacznej liczby ludzi. Grupa docelowa jest ściśle związana ze stresem, który towarzyszy zarówno w pracy, w podróży, a coraz częściej także w życiu prywatnym.

Muzykoterapia dostępna w rozwiązaniu to element relaksacyjny, który polega na wykorzystywaniu muzyki lub jej elementów w celu przywracania zdrowia lub poprawy  funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości).

Kabiny mają również wbudowany ekran LCD, na którym każdorazowo użytkownik może wykonać ankietę dotyczącą zdrowia psychicznego. W przypadku wyniku pozytywnego otrzymuje listę placówek, w których otrzyma odpowiednią pomoc. Ekran służy również do wyświetlania treści psychoedukacyjnych oraz dydaktycznych na temat ekologii.

Jako firma, która czynnie włącza się w działania na rzecz Ziemi, promujemy ekologię. W związku z tym, S-POKÓJ zostanie wykonany z materiałów ekologicznych, a zużycie energii elektrycznej będzie znikome.

Kabiny S-POKÓJ mogą być również wykorzystywane jako pojedyncze stanowiska pracy.

  • Kapsuła terapeutyczna S-POKÓJ