Podsumowanie I edycji programu Samsung Inkubator #dlaPlanety

W listopadzie po 9 miesiącach intensywnych przygotowań odbyła się konferencja podsumowująca I edycję programu inkubacyjnego Samsung Inkubator #dlaPlanety. Do tego etapu inkubacji zakwalifikowano 8 najlepszych startupów, wśród nich Centrum Diagnozy i Terapii ,,Proces”.

W ramach inkubacji odbyło się 15 zdalnych sesji szkoleniowych- w sumie daje to 110 godzin szkoleniowych. Tematyka szkoleń była bardzo różnorodna, obejmowała następujące zagadnienia: zarządzanie finansami, wystąpienia publiczne, prawo autorskie w cyfrowym świecie czy maksymalizacja wydajności sprzedaży oraz mierzenie wpływu społecznego-środowiskowego biznesu. Dzięki patronatowi firmy Samsung odbyły się indywidualne konsultacje z ekspertami z Samsung R&D Institute. Profesjonaliści z jednego z największych w Europie centrów rozwojowo-badawczych udzielali konsultacji, które dotyczyły m.in. takich tematów, jak sztuczna inteligencja w chat-botach, cyberbezpieczeństwo. Konsultacje były szczególnie cenne dla naszej firmy ponieważ realizowany przez nas projekt dotyczy rozwoju chat-botów oraz cyberbezpieczeństwa. Ze względu na pandemię prace toczyły się przede wszystkim w formie zdalnej.

 Wszystkie startupy ze stajni Samsunga uzyskały wpis na prestiżową listę Startupów Pozytywnego Wpływu. W ramach projektu utworzono także internetową bazę danych nt. startupów obecnych na liście. Lista polskich Startupów Pozytywnego Wpływu powstała pod patronatem Kozminski Business Hub jednostki organizacyjnej Akademii Leona Koźmińskiego. GlobalXSolutions został uwzględniony w kategorii zdrowie. Tutaj pisaliśmy więcej na ten temat. 

Białostocki Inkubator Przedsiębiorczości jest trzecim tego typu miejscem w Polsce. Jest jednak jedyny w swoim rodzaju, ponieważ skupieni w nim przedsiębiorcy podjęli się, realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Startupy zakwalifikowane do inkubacji musiały udowodnić, że ich pomysł na biznes idzie w parze z ratowaniem świata. Wszystkim się to udało, jednak pomysły na biznes były bardzo różnorodne, wykorzystywano ekonomię współdzielenia, starano się pomóc w codziennym funkcjonowaniu niewidomym, promowano postawy proekologiczne oraz zrównoważony transport. Spółka GlobalXSolutions zajęła się natomiast sferą zdrowia psychicznego.

Program inkubacyjny Samsunga objęły swoim patronatem UNEP/GRID – Warszawa, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Neweconomy. Konferencję DemoDay 2020, w czasie której mogliśmy zobaczyć prezentacje wszystkich pomysłów, otworzyła Justyna Orłowska pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech. W swoim wystąpieniu pogratulowała zwycięzcom i życzyła powodzenia w dalszym rozwoju przedsiębiorstw.

Głos zabrał także Adam Roś wiceprezes Samsung R&D Institute. Podkreślił, że w Polsce już realizuje się projekty związane z AI, robotyką, Internetem Rzeczy czy siecią 5G. Ja twierdzi celem firmy Samsung jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami, którzy pragną tworzyć zaawansowane aplikacje mobilne czy webowe w duchu zrównoważonego rozwoju.

Liderki dwóch startupów objętych inkubacją zostały ambasadorkami projektu ,,Kobiety Silna Płeć”. W gronie znakomitych kobiet znalazły się założycielka naszej firmy Ewa Tchórzewska oraz Magdalena Wawrzyniak, współzałożycielka startupu Associated Apps, w którym pracuje nad pierwszą na świecie zaawansowaną aplikacją mobilną dla osób niewidomych.

Dzięki inkubacji Spółka GlobalXSolutions została dostrzeżona przez Kozminski Business Hub. Akademia Leona Koźmińskiego umieściła naszą Spółkę na liście starupów pozytywnego wpływu. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

Białostocki Inkubator Samsung jako jedyny wspiera startupy zaangażowane społecznie. Jak mówi dyrektor dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Anna Daszuta Zalewska

-Samsung Inkubator Białystok wspiera rozwój startupów mających pomysły na produkty i usługi ważne społecznie. Pomaga odnaleźć się w trudnej rzeczywistości biznesowej tym pomysłodawcom, którzy chcą zmieniać nasz świat na lepsze, przyczyniając się równocześnie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cieszę się, że możemy w tym obszarze współpracować. Inkubator Samsung i BPN-T łączą wspólne cele. 

Magdalena Olborska CSV and Partnership Manager w Samsung Electronics Polska zwraca z kolei uwagę że:

Startupy odpowiedzialne społecznie nie powstają z chęci łatwego zysku czy wzrostu wartości dla inwestorów. Inspiracją dla nich jest potrzeba zmian oraz chęć niesienia pomocy innym. Jednak każdy startup jest przedsięwzięciem biznesowym i musi przynosić dochód. Rozumieją to pomysłodawcy projektów wartościowych społecznie, rozumieją to także właściciele dużych biznesów, którzy w takich projektach szukają pomysłu na siebie.

Te dwa światy coraz częściej przenikają się ze sobą. Startupy otrzymują wsparcie partnerów, bez których często nie miałyby szansy ujrzeć światła dziennego. W zamian, firmy otrzymują nowe rozwiązanie, inspirację i świeże spojrzenie, które często zmieniają dynamikę rozwoju dużego przedsiębiorstwa.

Świeże podejście i działanie poza schematami mogą okazać się kluczowe w obliczu problemów, z jakimi mierzy się światowa gospodarka od początku 2020 roku. Globalne zamknięcie wpłynęło na wszystkich w podobnym stopniu, niezależnie od szerokości geograficznej. Mam jednak głęboką nadzieję, że minione miesiące będą czasem refleksji nad ostatnimi dekadami, które były czasem wzrostu za wszelką cenę i rozbuchanej konsumpcji. Wiele wskazuje na to, że COVID-19 jest wynikiem ludzkiej działalności, ciągłego zagarniania przestrzeni życiowej zwierząt i mieszania gatunków, w konfiguracjach sprzecznych z naturą.

Pandemia jest dla nas lekcją, z której powinniśmy wyciągnąć wnioski. Przyszłością jest tylko taki rozwój, który następuje w poszanowaniu przyrody i naszej planety.

W Samsung od dawna wiemy, że działania na rzecz środowiska to kluczowa gałąź zrównoważonego rozwoju. Świadczy o tym chociażby otwarcie Inkubatora dla startupów w Białymstoku, w którym swoje pomysły rozwijają przedsiębiorcy odpowiadający na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego potencjału przyszłych przedsiębiorców i innowatorów. Wierzymy w ich siłę stymulowania kreatywności i tworzenia innowacji, które mogą zmienić świat na lepsze. Widzimy również, jak istotne dla młodego pokolenia jest to, aby biznes zachowywał się w sposób odpowiedzialny i realizował działania na rzecz swojego otoczenia.

Ewelina Gorbacz-Modrzejewska z Inkubatora Samsunga w Białymstoku wprowadziła firmy biorące udział w procesie inkubacji w świat internetu rzeczy oraz VR. Chęć działania na rzecz dobra wspólnego stała się więc, swego rodzaju mottem przedsiębiorstw działających pod auspicjami białostockiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ewa Tchórzewska CEO GlobalXSolutions twierdzi że:

Dodatkową korzyścią, było poznanie niesamowitych ludzi, którzy nieraz mogą pomóc w biznesie, jak również w życiu. Zdobyliśmy dzięki osobom tworzącym ten projekt, między innymi Magdzie Olborskiej wiedzę, ale co ważniejsze mentorów, którzy pomagali nam i dalej pomagają  zrozumieć zawiłości tego rynku. Drugim celem było przygotowanie się pod inwestycję – opracowanie idealnego pitcha. Niemniej ważna była cierpliwść i wsparcie merytoryczne Eweliny Gorbarcz-Modrzejewskiej, za które również serdecznie dziękuję.

 Startupy rozwijające się w Białymstoku wzięły udział łącznie w 11 konkursach oraz mają za sobą 6 wystąpień podczas konferencji ogólnopolskich i 3 – podczas konferencji zagranicznych. Finałem procesu inkubacji była konferencja Demo Day, w trakcie której startupy zaprezentowały swoje projekty w formie online.