Kampania 17 celów

Kampania 17 celów jest prowadzona przez firmę CSR, jej celem jest mobilizacja środowiska przedsiębiorców do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 pt. ,,Przekształcamy nasz świat”.

Spółka GlobalXSolutions również zaangażowała się w Kampanię 17 celów. Przedstawiciele firmy wzięli udział w szkoleniu pt. ,,Mierzenie wpływu środowiskowego i społecznego działań biznesowych”. Podczas szkolenia nauczyliśmy się wyznaczać cele społeczne i środowiskowe, określać oczekiwane efekty i rezultaty oraz dobierać wskaźniki określające stopień realizacji wyznaczonych celów.

Certyfikat kampania 17 celów