Zaburzenia psychiczne i neurologiczne a virtualna rzeczywistość. Czy VR to obiecująca metoda w terapii niektórych schorzeń? Część II

Technologią VR interesuje się również wojsko. Wirtualna rzeczywistość, na razie eksperymentalnie, stosowana jest w leczeniu stresu pourazowego weteranów misji stabilizacyjnych. Ta gałąź wykorzystania wirtualnej rzeczywistości rozwija się szczególnie dobrze na Uniwersytecie Emory’ego w Atlancie. Weteranów przenosi się najpierw do wirtualnej bazy wojskowej w okupowanym kraju, a następnie zestawia się ten obraz z życiem sennego miasteczka. Po wywołaniu serii pozytywnych skojarzeń, zanotowano znaczące zmniejszenie poziomu stresu, zarówno w sferze symptomów mierzalnych metodami obiektywnymi, jaki i subiektywnych odczuć pacjentów.

W sferze zainteresowania medycyny wojskowej pozostaje także wykorzystanie VR w neurologii do leczenia tzw. ,,bólów fantomowych”, czyli wrażenia bólu w kończynie, która została amputowana. Sygnały bólowe, w przypadku tej choroby są błędnie generowane w mózgu chorego. Bodźce wirtualne oddziałują na mózg, niwelując połączenia neuronowe, które kiedyś łączyły korę mózgową, z będącą źródłem bólu, utraconą kończyną.

Badania nad zastosowaniem elementów wirtualnej rzeczywistości w diagnostyce zaburzeń pracy mózgu, prowadzone są także z udziałem funduszy europejskich. Projekt badawczy pn. VRMIND realizowany jest przez hiszpańską firmę Nesplora Technology and Behaviour. Firma stworzyła zestaw diagnostyczno-terapeutyczny składający się z okularów i słuchawek VR, dzięki niemu pacjent może zatopić się w wykreowanym środowisku wirtualnym. Obserwacja poczynań pacjenta umożliwi lekarzom sprawne postawienie diagnozy i wybór optymalnych metod leczenia.

Firma Nesplora opracowała i wprowadziła na rynek hiszpański zestaw narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych wykorzystujących rzeczywistość wirtualną. W skład zestawu wchodzą okulary i słuchawki VR. Reakcje pacjenta na generowane przez zestaw bodźce słuchowe i wzrokowe umożliwiają lekarzowi postawienie trafnej diagnozy i wybór optymalnej metody terapii.

VR i medycyna kiedyś na pewno stworzą zgrany duet. Obecnie jesteśmy na etapie testów i prototypów. Według badań w wirtualnej rzeczywistości drzemie ogromny potencjał. Według danych firmy badawczej Grand View Research szacowany roczny współczynnik wzrostu dla tego rynku wynosi 29,1%. Tym samym w 2025 roku wartość rynku VR w branży medycznej USA ma przekroczyć 5 mld dolarów. Przedstawiciele firmy Nesplora zwracają jednak uwagę, że część lekarzy nieufnie podchodzi do stosowania w terapii rzeczywistości wirtualnej. Po części wynika to z braku wiedzy o nowej technologii i obaw związanych z trudnymi do przewidzenia skutkami ubocznymi. Czas pokaże w jakim kierunku pójdzie rozwój tej technologii a co za tym idzie jakie zastosowania znajdzie dla niej medycyna w XXI i XXII wieku. Już niedługo wszyscy będziemy się mogli o tym przekonać.