Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), część II

Obsługa klienta

Funkcjonowanie systemu ERP przynosi korzyści także klientom firmy, większosć z nich nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Baza danych klientów jest scentralizowana i sprawnie zarządzana, a zespół sprzedażowy może skoncentrować się na budowaniu oraz utrzymywaniu dobrych relacji z klientami, nikt nie musi już wertować arkuszy kalkulacyjnych. Ostatecznie najważniejszą rzeczą, dla biznesmena, to pozyskanie i utrzymanie klientów. Dzięki funkcjom śledzenia i podglądu oferowanym przez ERP, firma może zapewnić lepszą interakcję z klientem,  dedykowane działania marketingowe, oraz obsługę klienta w tzw. późnej fazie.

Bezpieczeństwo i jakość danych

Jedną z największych zalet systemu ERP jest bezpieczeństwo danych – w końcu są one sednem tej koncepcji. Udostępnianie danych w ,,silosach funkcjonalnych” takich jak: obsługa klienta, sprzedaż, marketing i rozwój biznesu, usprawnia współpracę w całej firmie. Drugą stroną szerokiego dostępu do danych jest możliwość sprawowania kontroli nad tym, kto może zobaczyć i edytować informacje. Rozwiązania ERP uwzględniają wewnętrzne procedury kontrolne, zapewniające bezpieczeństwo danych.

Ulepszona współpraca i przepływ informacji

Współpraca jest istotną częścią dobrze prosperującego biznesu. Prowadzenie firmy wymaga dużo czasu i wysiłku. ERP sprawia, że współpraca idzie jak po maśle. Platforma ERP usprawnia proces współpracy z innymi podmiotami, zapewniając pracownikom dostęp do potrzebnych im danych, za pomocą międzywydziałowej bazy danych, czyli jednej scentralizowanej lokalizacji, w której przechowywane są informacje z każdego działu.

Standaryzowane procesy biznesowe

Większość systemów ERP jest opracowywana zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Te wypróbowane i rzetelne procesy przynoszą duże korzyści dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości. Za pomocą ERP firmy mogą przeprowadzić standaryzację własnych procesów oraz systemów, co dodatkowo zwiększa ich produktywność i wydajność.

Ułatwienia w wypełnianiu zaleceń

Jednym z najtrudniejszych zadań bieżących przedsiębiorstw jest dostosowywanie się do kolejnych przepisów. Utrzymanie doskonałej dokładności w dokumentacji finansowej nie jest łatwe, ale konieczne. Systemy ERP pomagają w przestrzeganiu przepisów dzięki bezpiecznym i zatwierdzonym danym w połączeniu z wbudowanymi raportami. Raporty te można również zautomatyzować, aby zmniejszyć koszty ciągłych audytów. 

Ulepszone zarządzanie łańcuchem dostaw

Niektóre firmy, aby funkcjonować muszą gromadzić fizyczne zapasy swoich produktów, system ERP na wiele sposobów ułatwia zarządzanie łańcuchem dostaw. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji i terminowości dostaw, co wpływa na sukces firmy. W dobrze zaprojektowanej platformie ERP łańcuch dostaw może stać się korzystniejszy i lepiej reagować dzięki efektywniejszemu prognozowaniu popytu, zarządzaniu zapasami i zamówieniami. Usprawniony łańcuch dostaw ułatwia również innowacje produkcyjne, które pomagają obniżyć koszty i opracować nowe produkty, zapewniające firmie przewagę konkurencyjną, której potrzebuje, aby pozostać na czele.

Wyższa skalowalność

Aby zapewnić ciągły sukces firmy, trzeba wybiegać w przyszłość. Zbyt często firmy nie planują swoich działań właściwie i doświadczają poważnych, wciąż narastających problemów, uniemożliwiających im rozwój. Niezwykle ważne dla rozwoju firmy jest posiadanie systemu, który pozwoli skuteczne planowanie, a odpowiedni system ERP to zapewnia.