Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, część II

Dla kogo TMS?

TMS jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nasiloną depresją, którzy nie zareagowali na żaden z podawanych leków przeciwdepresyjnych. TMS może jednak nie być odpowiednią terapią dla wszystkich pacjentów. Przed zastosowaniem tej metody leczenia niezbędne jest przeprowadzenie z pacjentem wywiadu medycznego. Metody TMS nie należy stosować u pacjentów, którzy mają w ciele niemożliwy do usunięcia metal przewodzący impulsy elektromagnetyczne lub implanty stymulujące w głowie lub w jej pobliżu lub u pacjentów z aktywnymi lub nieaktywnymi implantami, takimi jak głębokie stymulatory mózgu, implanty ślimakowe lub stymulatory nerwu błędnego.Dla tych, którzy nie reagują na leki lub którzy nie tolerują negatywnych skutków ubocznych leków i chcą wypróbować inne terapie, TMS może być realną alternatywą. Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym z TMS, jest łagodny lub umiarkowany ból lub dyskomfort w miejscu leczenia lub w jego pobliżu, jest to jednak efekt przejściowy, występujący zazwyczaj tylko w pierwszym tygodniu leczenia.

Czy TMS jest skuteczny?

Wiele badań potwierdza skuteczność TMS w leczeniu depresji. Badanie kontrolne na losowej próbie 199 pacjentów wykazało, że po sześciu tygodniach terapii TMS szanse remisji zwiększyły się czterokrotnie w porównaniu z grupą kontrolną stymulowaną placebo. W przeprowadzonym badaniu otwartym stwierdzono, że 58% pacjentów w znacznym stopniu reagowało na leczenie, a 37% osiągnęło pełną remisję objawów depresji.Reakcje pacjenta na leczenie są różne, niektóre z nich dają pozytywne wyniki w ciągu pierwszych kilku tygodni. Skuteczność testów lustrzanych TMS wynika z badań klinicznych. Pacjenci biorący udział w badaniach przyjmowali przeciętnie dziewięć antydepresantów, a średnia długość leczenia depresji wynosiła trzy do pięciu lat.