Dziękujemy za wsparcie

PARP Logo

Nowa era mobilnych technologii medycznych

Szybki rozwój szeregu nowych technologii wywiera ogromny wpływ na dziedziny opieki zdrowotnej. Jedną z tych technologii są systemy mobilnego zdrowia (mHealth). Istnieją różne definicje mHealth. Na przykład mHealth został zdefiniowany jako „mobilne przetwarzanie danych, czujnik medyczny i technologie komunikacyjne dla opieki zdrowotnej”. Globalne Obserwatorium ds. E-Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia określa mHealth jako „praktykę medyczną i zdrowia publicznego wspieraną przez urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe, urządzenia monitorujące pacjenta, osobiste urządzenia cyfrowe i inne urządzenia bezprzewodowe”. Jednak te definicje mHealth nie są jeszcze powszechnie akceptowane. Ewentualnie mHealth może oznaczać użycie urządzeń mobilnych do monitorowania lub wykrywania zmian biologicznych w organizmie człowieka, podczas gdy jednostki zarządzania urządzeniami, takie jak szpitale, kliniki lub dostawcy usług, zbierają dane i wykorzystują je do poprawy opieki zdrowotnej i stanu zdrowia.

W Korei, mHealth zostało przyjęty w różnych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i kliniki już od 1990 roku. Jest obecnie powszechnie stosowany w służbie zdrowia lub opiece zdrowotnej; jednak nadal znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. W Stanach Zjednoczonych 58% szpitali ma zoptymalizowane mobilne portale pacjentów, a 47% szpitali chce stale rozszerzać powiązane technologie zdrowotne. Jest to dobre rozwiązanie i narzędzie do gromadzenia i dostarczania różnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Przykładową zaletą mHealth jest to, że jest w stanie zwiększyć ciągłość opieki dzięki lepszemu przechowywaniu dokumentacji medycznej pacjentów. Są oni również w stanie zmniejszyć bezpośrednie i pośrednie koszty opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na wizyty w klinice opieki zdrowotnej lub hospitalizacji.

Jeśli chodzi o mHealth, istnieje międzynarodowa konferencja „mHealth Summit”, która została przemianowana na „Konferencję Connected Health” w 2015 r. Coroczne konferencje na temat Health pokazują, że ​​m-zdrowie jest ważne w nowoczesnych placówkach i branżach opieki zdrowotnej. Podczas spotkań prezentowane są różne pomysły, nowe technologie i niektóre wyniki studiów przypadków, które zostaną włączone do warsztatów pokazowych przed wieloma potencjalnymi gośćmi i konsumentami, aby pokazać swoje doskonałe pomysły..

Chociaż mHealth ma coraz większy udział w rynku i ma pozytywne perspektywy, należy jasno określić i wyjaśnić kilka kwestii czy  wyzwań jakie stawia.

Po pierwsze, trudno jest rozróżnić, czy urządzenia wykorzystywane w realizacji m-zdrowia są uważane za urządzenia medyczne lub inny sprzęt do odnowy biologicznej lub produkty zdrowotne. Dla programistów i indywidualnych użytkowników urządzeń medycznych musimy zdefiniować różnice pomiędzy medycznymi systemami mHealth i innymi systemami monitorowania zdrowia. Byłoby wspaniale widzieć nową definicję mHealth, która uwzględnia te różnice.

Po drugie, mHealth wymaga solidnych, opartych na dowodach wyników m-zdrowia. Konieczne jest zbadanie wpływu mHealth na poprawę zdrowia i opieki zdrowotnej poprzez dane empiryczne z zastosowaniem solidnych metod badawczych. Odkrycia pomogą w wdrożeniu nowych technologii rozproszonych w branży opieki zdrowotnej. Chociaż wiele badań wykazało, że mHealth przyczynia się do poprawy opieki zdrowotnej nad chorobami niezakaźnymi, w czasopismach naukowych odnotowano niewiele badań ilościowych z powodu braku solidnych danych wykazujących ich skuteczność.

Po trzecie, może być konieczne, aby każdy naród zastanowił się nad zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej lub finansowania korzystania z systemów, jeśli wystąpią jakiekolwiek znaczące wyniki zdrowotne. Poprawiłoby to jakość opieki zdrowotnej.

Po czwarte, każdy naród musi współpracować, aby ustanowić międzynarodowe standardy w zakresie harmonizacji m-zdrowia, odzwierciedlające jej lokalną sytuację i aby kierować się dobrymi standardami technologicznymi, aby zostały włączone do rządowych zasad i przepisów.

Po piąte, potrzebujemy międzynarodowej współpracy w zakresie dzielenia się badaniami i wiedzą. Wysiłki te przyniosłyby oszczędnoś i poprawę jakości opieki zdrowotnej. Wreszcie, istnieją inne kwestie, którymi musimy się zająć lub skonfrontować w odniesieniu do m-zdrowia, takie jak prywatność i bezpieczeństwo danych.

Kiedy te ulepszenia zostaną zrealizowane, mHealth stanie się bardziej przydatnym narzędziem do zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej. Częste korzystanie z mHealth pomogłoby również wzmocnić branże urządzeń medycznych dla opieki zdrowotnej.