Budowanie udanych klastrów technologicznych, część II

Kluczowe elementy udanego klastra technologicznego

Rzućmy okiem na pięć ważnych komponentów potrzebnych do opracowania udanego klastra.

1) Liczba członków

Udany klaster musi osiągnąć optymalną liczbę połączonych firm, przedsiębiorców i osób posiadających wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie, powinno się to stać zanim klaster zacznie przyciągać talenty i inwestycje zewnętrzne. Osiągnięcie tej, swego rodzaju, ,,masy krytycznej” wymaga czasu: przedsiębiorcy muszą nauczyć się wykorzystywać zalety regionu, w którym działają.

2) Lokalna uczelnia wyższa

Prawie każdy odnoszący sukcesy klaster technologiczny współpracuje z lokalną uczelnią, która może zapewnić możliwość prowadzenia badań, szkolenie siły roboczej i zasoby ludzkie zaspokajające rosnące potrzeby klastrów. 

3) Początkowe finansowanie projektu na wczesnym etapie rozwoju

Aby przetrwać, rozwijające się firmy potrzebują dostępu do kapitału początkowego. Bez niego startupy albo nie wystartują, albo upadną wkrótce po uruchomieniu. Co najważniejsze, fundusze te muszą pochodzić od społeczności inwestorów zwanych ,,aniołami biznesu”, dzięki nim startup’y mają zapewnione finansowanie na początkowym etapie, zanim firmy zewnętrzne zaczną rozważać inwestowanie w małe, lokalne firmy.

4) Działania podejmowane przez społeczność lokalnych przedsiębiorców

Społeczność przedsiębiorców musi być aktywna i zaangażowana we wspieranie rozwoju nowych startupów w regionie. Podejmowane przez nich inicjatywy powinny obejmować wspieranie organizacji wydarzeń promujących edukację w zakresie przedsiębiorczości. Przedsiębiorcom powinno zależeć na tym aby pomóc mieszkańcom ich regionu w zdobyciu wiedzy specjalistycznej na temat przedsiębiorczości.

Organizacja lokalnych wydarzeń promocyjnych, pozwoli przedsiębiorcom zdobyć niezbędne doświadczenie. Inne ważne wydarzenia branżowe, w tym sesje sieciowe, nieformalne spotkania i wydarzenia, pomagają przedsiębiorcom nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

5) Wsparcie społeczności i wizja rozwoju

Paradoksalnie zarówno najprostszy, jak i najtrudniejszy element całej układanki – cała społeczność musi zidentyfikować swoje mocne strony i obszary, w których może konkurować na rynku globalnym. Podobnie jak w przypadku oceny modelu biznesowego firmy, samorząd regionalny musi zacząć identyfikować i udoskonalać swoją ofertę wartości dla przedsiębiorców z innych stron kraju.