Budowanie udanych klastrów technologicznych, część I

Nawet jeśli nigdy wcześniej nie słyszałeś pojęcia „klaster technologiczny”, prawdopodobnie znasz już najbardziej wpływowy klaster w Stanach Zjednoczonych: Dolinę Krzemową. Jeśli orientujesz się w rynku startup’ów w stanie Oregon, wpływ Doliny Krzemowej będzie dla ciebie dość oczywisty. Nazwy takie jak: „Las Krzemowy” Portland i „Krzem Shire” Eugene'a są wyraźnymi próbami naśladowania sukcesu tego regionu kraju.

Ale co sprawiło, że ten region odniósł taki sukces? Czy można to powielić w innym miejscu?

Dolina Krzemowa to słynny klaster, wielu ekspertów uznaje ją za wzorcowy przykład rozwoju klastra technologicznego. Pomysł, według którego funkcjonuje klaster polega na tym, że kilka firm specjalizujących się w sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu zostało założonych blisko siebie. W miarę swojego rozwoju firmy te zaczęły przyciągać do regionu swoich partnerów biznesowych i młode talenty- oferując im pomoc w początkowej fazie rozwoju. Wkrótce wygenerowano kapitał inwestycyjny, który szybko zaczął przyciągać do regionu nowe firmy, a z nimi coraz więcej młodych talentów.

Zapominamy jednak o tym, że Dolina Krzemowa nie istnieje ,,od zawsze”. Założyli ją prywatni przedsiębiorcy, a dzięki ich pracy stała się znaczącą siłą gospodarczą, jaką jest dzisiaj.

Czym są klastry technologiczne?

Klastry technologiczne, zwane również klastrami przemysłowymi lub innowacyjnymi, są ważnym elementem porządkującym, pod względem regionalnym, organizację działalności gospodarczej na terenie Polski.

Regionalny klaster technologiczny skupia, w bliskim sąsiedztwie geograficznym, firmy i instytucje specjalizujące się w określonej dziedzinie. Wykorzystywaną infrastrukturę dzielą ze sobą małe firmy lub start-upy, kilka średnich firm, jedna lub dwie duże firmy, a często również uniwersytety i inne organizacje rządowe.

Chociaż często mówimy klastrach przy okazji omawiania prac nad „zaawansowanym technologicznie” oprogramowaniem lub nowymi rodzajami komputerów, termin „klaster technologiczny” może odnosić się do dowolnej grupy firm działających w czołówce swoich dziedzin i konkurujących przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi. Klastry technologiczne mogą powstawać w różnych branżach, od produkcji żywności i browarnictwa po tworzenie gier i biotechnologię.