Szkolenie Google Analytics

Szkolimy się w materiach trudnych i bardzo trudnych. Google Analytics zalicza się już do tej pierwszej kategorii, dzięki warsztatom zorganizowanym przez SAMSUNG Inkubator, a poprowadzonych przez Jakub Kużelewski 😎