Dotacje unijne

PARP

W ramach Poddziałania 2 . 3 . 5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie autorskich wzorów budki terapeutycznej S-POKÓJ.

Efektem będzie wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci budki terapeutycznej S-POKÓJ wyposażonej w lampy emitujące światło białe oraz narzędzia diagnozujące.

Wartość projektu wynosi:

606 267, 00 zł

Dofinansowanie projektu z funduszy UE:

418 965, 00 zł