O nas

Prowadzeniem prac projektowych w dziedzinie elektroniki (układy analogowe i cyfrowe, systemy wbudowane) i informatyki (aplikacje desktopowe, mobilne, chmurowe, webowe, systemy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji i przetwarzania sygnałów)

Poszukiwaniem partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Poszukiwaniem i nawiązywaniem kontaktów z dostawcami lub odbiorcami innowacyjnej technologii.

Pomocą w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii.

Doradztwem w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii.

Pomocą w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji.

Opracowaniem strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii.

Opracowaniem szczegółowego planu wdrożenia innowacji.